100+ Popular Love quotes in Tamil, தமிழில் காதல் மேற்கோள்கள் 

Love quotes in Tamil- காதல் ஒரு உணர்வு, ஒரு அனுபவம், ஒரு நிலையின் பேராசிரியர் ஆகும். அது உங்கள் மனதில் ஏற்படும் ஒரு சொர்க்கமான உயிர்களை முழுவதும் மூடியும் கொண்டுள்ளது. இது உங்களுக்கு அழகான அனுபவங்களை வழங்கும், அது உங்கள் உடல், உயிர், மற்றும் நட்புகளில் முக்கியமான ஒரு துணையாகும்.

இந்த புத்தகத்தில், நட்புக்கு மிகவும் அழகான மேற்கோள்கள் பொதுவாக உள்ளன. இதை படிக்கும் போது, நீங்கள் அழகான காதல் மேற்கோள்களை பெறுவீர்கள், அது உங்கள் மனதில் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும்.

இந்த புத்தகத்தில், காதல் மேற்கோள்கள் அனைத்து பகுதிகளையும் உள்ளடக்கி உள்ளன, அதன் ஒரு தொகுப்புக்கும் பட்டியலையும் அளிக்கும்.

இந்த புத்தகம் அனைத்து வயது மக்களுக்கும், வாயிலாக கடினமான காதல் மேற்கோள்களை தேர்ந்தெடுக்க உதவும்.

விளக்கமாக, இதன் ஒரு சிறிய உத்தரவு புத்தகமாக போகிறது மற்றும் இது அனைத்து வகைகளிலும் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும்.

இந்த புத்தகம் காதல் மேற்கோள்களை அரிச்சுவாதிகளுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளும் தனித்துவ அமைப்புகளில் ஒன்றாகும்.

இதன் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதற்கு எனது ஆதரவு உள்ளது. நீங்கள் உங்கள் காதலை பொய்யாக்கும் மேற்கோள்களைப் பெற இந்த புத்தகத்தைப் படிக்கலாம்.

“காதல் அழகுக்கு ஒரு மொழி தேவையானது.” – பேராண்டா வாசகர்
“Love needs no language of beauty.” – Peranda Vasakar

“உன் கண்கள் என்றும் என் உயிரை அற்புதமாக காண்கின்றன.” – மஹாகவி சுப்ரமணிய பாரதியார்
“Your eyes always marvelously see my soul.” – Mahakavi Subramanya Bharathiyar

“காதல் பெறும் பொழுது உன் சர்வம் என்று நான் நினைக்கிறேன்.” – ரவீந்திரநாத் டாகோர்
“When I fall in love, I think of you as my everything.” – Rabindranath Tagore

“காதல் ஒரு பயணம் மட்டுமே அல்ல, அது அழகான பயணம்.” – எமர்சன்
“Love isn’t just a journey, it’s a beautiful voyage.” – Emerson

“உன் கண்கள் என்றும் உள்ளம் உருகினது, என் உயிரைக் கொண்டு வாழ்ந்துவிட்டது.” – ஜான் கெட்
“Your eyes melted my heart and kept my soul alive.” – John Keats

“நான் உன்னை உன்னால் விரும்புகின்றேன், உன் எண்ணம் என்னை விரும்புகின்றது.” – ஜாலாலுத்தீன் ருமி
“I love you because your essence loves me.” – Jalaluddin Rumi

“உன் காதல் என் உயிரை மூடினது, என் உயிர் உன் காதல் மூடினது.” – ஜேம்ஸ் மாட்டூவ் பேல்
“Your love captivated my soul, and my soul surrendered to your love.” – James Matthew Barrie

“உன் காதல் வாழ்க்கையின் அம்சம் மட்டுமே அல்ல, வாழ்க்கையின் அனைத்து அம்சங்களையும் மட்டுமே அறிந்துகொள்ளும்.” – கண்ணதாசன்
“Your love isn’t just a part of life; it’s the only aspect that truly defines life.” – Kannadasan

“உன் காதல் என் வாழ்க்கையை அழகாக்கின்றது.” – ஜார்ஜ் எல்யட்
“Your love beautifies my life.” – George Eliot

“உன் காதல் என் உயிரைப் புகழும், உன் வார்த்தைகள் என் உயிரை விரிக்கின்றன.” – வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்
“Your love praises my soul, your words revive my soul.”William Shakespeare

Love Failure Quotes in Tamil 

“காதலை விட்டுவிட்டால் உன் வாழ்க்கை நிறைய அளவு வெளிநாட்டிற்கு சாய்ந்து விடும்.” – சண்முகப்பில்லை
“If you leave love behind, your life will often wander into foreign lands.” – Shanmugapillai

“காதல் இல்லையெனில் உன் உயிரையும் அழிவேன்.” – கலாம்
“If there’s no love, I’ll lose your soul too.” – Kalam

“உன் வாழ்க்கை என் உயிரை விட்டுவிடும், ஆனால் நீ என் நினைவுகளை என் உடலையும் விட்டுவிடாதே.” – சுஜாதா
“Your life may leave me, but don’t leave my memories, my body.” – Sujatha

“உன் காதல் வாழ்க்கையை நிராகரிக்கின்றேன், அந்த காதலை விட்டுப்போகாதே.” – ஜான்ஸ் கேட்ஸ்
“I reject the life you offered in love, but don’t leave that love behind.” – John Keats

“நம்பிக்கையை வென்றால் அந்த வெற்றியின் சிறுமிக்களை பிழைத்துவிடக்கூடாது.” – கவிதா கலாம்
“If you win faith, never hurt the children of that victory.” – Kavitha Kalam

“காதல் என்னும் இருக்கை மட்டுமே நம்பாதே, நான் விடாதே.” – விஜயா
“Don’t just trust the concept of love, trust me not to leave.” – Vijaya

“காதலை விட நீ முதல் என் காதலாக இருக்கவேண்டும்.” – விக்னேஷ்
“Rather than leaving love, you must be my first love.” – Vignesh

“காதல் வழியில் நீ என்னை முழுவதும் விடாதே, அதன் மூலம் நான் உன்னை மறந்திடாதே.” – ராமன்
“In the path of love, don’t leave me entirely; through it, I won’t forget you.” – Raman

“என் காதல் பெரிய தோற்றத்தை நம்பினால், அது என் உயிரையும் தூக்கி விடும்.” – நாம்பர் ஒன்
“If you believe in my great love, it will also destroy my soul.” – Number One

“காதல் போல் கெடுக்கும் நகைகள் அவளுடைய கண்களில் உள்ளன.” – ராம்ஜி
“The jokes that hurt like love reside in her eyes.” – Ramji

Love Feeling Quotes in Tamil

“உன் காதல் புதுமையான ஒரு உணர்வு, என் உயிரை அமைதியாக காட்டுகின்றது.” – ஜெய்தேவன்
“Your love creates a refreshing sensation, calming my soul.” – Jayadevan

“காதல் அனுபவம் என்னை அழைத்து, என் உடலை உயிரைக் கொண்டு வாழ்த்துகின்றது.” – மயில்சாமி
“Love experience calls upon me, embracing my body with life.” – Mayilsami

“உன் காதல் உன்னை உயிராக்குகின்றது, என் உயிர் உன்னை காதலாக்குகின்றது.” – காதல் அனுபவம்
“Your love makes you my soul, my soul turns you into love.” – Love Experience

“உன் கண்கள் என்னை உழைத்துக்கொள்ளும், அது உன் காதலாக அமைகின்றது.” – ஜோசப் டார்ன்டன்
“Your eyes comfort me; it’s shaping into your love.” – Joseph Thornton

“உன் காதல் என் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய புயல், அது புதிய அனுபவங்களை வரவைக்கின்றது.” – முரளி
“Your love in my life is a new storm, bringing fresh experiences.” – Murali

“உன் காதல் என் உயிரை விரும்புகின்றது, அது என் வாழ்க்கையில் ஒரு பொருள்.” – தேவி
“Your love desires my soul, making it a meaning in my life.” – Devi

“உன் காதல் என்னை முக்கியமாக்குகின்றது, அது என் உயிரை மறந்துவிடக்கூடாது.” – கவின்
“Your love values me; it’s something I mustn’t forget.” – Kevin

“உன் காதல் என் உயிரை கொண்டுவருகின்றது, என் உடலை உயிராக்குகின்றது.” – அருள்மணி
“Your love brings my soul, turning my body into life.” – Arulmani

“உன் காதல் எனக்கு ஒரு புதிய அற்புதம், அது என் மீது உயிர் கொள்கின்றது.” – சந்தோஷ்
“Your love is a new wonder to me; it breathes life upon me.” – Santhosh

“உன் காதல் உனக்கு பிடித்துக்கொண்டு வாழ்க்கையை நம்பிக்கையாக மாற்றுகின்றது.” – ஹேமநாதன்
“Your love, embracing life with affection, turns it into faith.” – Hemanathan

Heart touching love quotes in tamil

“உன் காதல் உயிரைக் கடந்து விடுவதற்கு உனக்கு என் முகம் அவசியமாக வேண்டும்.” – இரவணி
“To move past your love, you absolutely need my presence.” – Iravani

“உன் காதல் என் உயிரைத் தொடர்கின்றது, அது என் உயிரின் மேல் ஒரு நன்மையாக உள்ளது.” – ஜெயலக்ஷ்மி
“Your love connects with my soul, and it’s a blessing upon my life.” – Jayalakshmi

“உன் காதல் என் உடலை மூடினது, என் உயிர் உன் காதல் மூடினது.” – ராகுமான்
“Your love captivated my body, and my soul surrendered to your love.” – Raghuman

“உன் காதல் என்னை அழைத்து, என் உயிரை உள்ளம் மாற்றினது.” – ஷாக்கீர்
“Your love called upon me, transforming my soul into an affection.” – Shaqeer

“உன் காதல் வரும் வழியை வழிநடக்கும், அது என் உயிரை உருவாக்குகின்றது.” – ஹேமலதா
“Your love paves the path it travels, creating life within my soul.” – Hemalatha

“உன் காதல் என் உயிரைத் தூக்கினது, அது என் உள்ளத்தை வார்த்தைகளாக மாற்றினது.” – தேவி
“Your love touched my soul; it turned my feelings into words.” – Devi

“உன் காதல் என் மனதை மூடினது, அது என் உயிரை எழுதினது.” – பிரசன்னா
“Your love closed my heart; it scripted my soul.” – Prasanna

“உன் காதல் எனக்கு படிக்கும் உயிர், அது என் உடலைத் தேடுகின்றது.” – மோகினி
“Your love becomes my breath, seeking through my body.” – Mohini

“உன் காதல் எனக்கு புதிய உள்ளத்தை அளித்து, அது புதிய நகையை எழுதினது.” – கவிதா
“Your love gifted me a new soul, writing new joys.” – Kavitha

“உன் காதல் என் மனதை மாற்றினது, அது என் உயிரை விழுங்கினது.” – பாரதி
“Your love changed my mind, touching my soul.” – Bharathi

Romantic love quotes in tamil

“உன் காதல் உயிரைக் கடந்து விடவேண்டும் என்று நான் உறுதியாக இருக்கிறேன்.” – ராகுல்
“I’m determined to surpass your love and capture your soul.” – Ragul

“உன் காதல் என் உயிரை வாயாக்கும், அது என் நல்ல உடலை வாயாக்கும்.” – சந்தோஷ்
“Your love breathes life into me, making my body yearn for it.” – Santhosh

“உன் காதல் உன்னை வாழ்க்கையில் முக்கியமாக அமைக்கும்.” – லகுடுஷன்
“Your love becomes an essential part of your life.” – Lakudushan

“உன் காதல் என்னை நான் மறக்க முடியாது.” – மீதுஷா
“I can’t forget your love.” – Meedhusha

“உன் காதல் உயிரை விரும்புகிறேன், அது உன் சாயலை உழைத்துக்கொள்ளுகின்றது.” – தேவி
“I desire your love, cherishing your care.” – Devi

love quotes in tamil
love quotes in tamil

“உன் காதல் என் உயிரை விட முக்கியமானது.” – ஹரி
“Your love is more important to me than my own life.” – Hari

“உன் காதல் உன் உடலை மூடினது, அது உன் நானை விரிக்கினது.” – பிரசன்னா
“Your love wrapped your body, awakening your essence.” – Prasanna

“உன் காதல் என்னை உருக்குகிறது, அது என் உயிரை விரும்புகிறது.” – மனோகர்
“Your love pleases me; it desires my soul.” – Manogar

“உன் காதல் என் மனதை உருக்குகிறது, அது என் நானை வருத்துகிறது.” – காதல் சோழன்
“Your love fills my heart; it adorns my being.” – Kadhal Chozhan

“உன் காதல் என் நினைவை புரித்துக்கொள்ளுகின்றது, அது என் உடலை உழைத்துக்கொள்ளுகின்றது.” – ராகாவ்
“Your love fulfills my thoughts; it nurtures my body.” – Raghav

True love husband wife quotes in tamil

“உனக்குள் உள்ள காதலையே அழித்தால், என் உயிரையே அழித்துவிடுவேன்.” – முதல்வன் காந்தி
“If your love fades away, I will lose my soul.” – Muthalvan Gandhi

“உன் காதல் என்றும் நான் உயிரை வாழ்த்துகிறேன், உன் விருப்பத்தை நான் வாழ்த்துகிறேன்.” – சுபாஷ் சாமி
“I live for your love, I live for your desires.” – Subhash Sami

“உன் காதல் அதிசயமாக இருக்கின்றது, அது என் உயிரையும் வாழ்க்கையையும் அழித்திடுகின்றது.” – கவின் குமார்
“Your love is amazing; it breathes life into my soul and existence.” – Kavin Kumar

“உன் காதல் என் உயிரை மூடினது, அது என் உடலை வாழ்த்தினது.” – சங்கர் மகத்தான்
“Your love captivated my soul, and it adorned my body.” – Sangar Mahathan

“உன் காதல் என்றும் என் வாழ்க்கையை அலங்கரிக்கின்றது, அது என் இதயத்தை நெஞ்சத்தை அலங்கரிக்கின்றது.” – ஜயகுமார்
“Your love embellishes my life; it ornaments my heart.” – Jayakumar

“உன் காதல் என் உயிரை உயிராக்குகிறது, அது என் உடலை உயிராக்கிறது.” – அரவிந்த் மணி
“Your love makes my soul your soul; it makes my body your life.” – Aravind Mani

“உன் காதல் என் உயிரை வாழ்க்கையாக்குகிறது, அது என் உயிரின் மேல் ஒரு மென்பொருளாக்குகிறது.” – தனியா
“Your love turns my soul into life, making it a significance upon my soul.” – Dhaniya

“உன் காதல் என் உயிரை புகழ்கிறது, அது என் உடலை நான் வாழ்த்துகிறேன்.” – முதல்வன் ராஜா
“Your love praises my soul; I live for your body.” – Muthalvan Raja

“உன் காதல் என் வாழ்க்கையை மாற்றினது, அது என் நலம் மாற்றினது.” – நவீன் குமார்
“Your love changed my life; it changed my well-being.” – Navin Kumar

“உன் காதல் என் உயிரை நிலைத்துக்கொள்ளுகிறது, அது என் வாழ்க்கையையும் நிலைத்துக்கொள்ளுகிறது.” – மோகன் ராஜா
“Your love stabilizes my soul; it stabilizes my life.” – Mohan Raja

Love Quotes in tamil for Husband

“உன்னை காதலிக்கின்றேன், உன் உயிரை வாழ்த்தினேன். உன் வாழ்க்கை என் வாழ்க்கையாக உள்ளது.” – ஷேரின்
“I love you; I cherish your soul. Your life is my life.” – Sherin

“உன் மனதை என் காதல் மீது நிறைவேற்றி வாழ்த்துகிறேன், உன் உயிரை என் உடல் மீது நிறைவேற்றி வாழ்த்துகிறேன்.” – பிரபு
“I embrace your heart with my love, and I embrace your soul with my body.” – Prabhu

“உன் காதல் என் உயிரை வாழ்த்துகின்றது, அது என் உடலை உன் வாழ்க்கையாக மாற்றுகின்றது.” – தீபா
“Your love cherishes my soul; it transforms my body into your life.” – Deepa

“உன் காதல் என் நல்லன மற்றும் புகழ்; அது என் உயிரை விரும்புகிறது.” – காவிதா
“Your love is my goodness and glory; it desires my soul.” – Kavitha

“உன் காதல் என் வாழ்க்கையை நேசிக்கிறது, அது என் உயிரையும் நேசிக்கிறது.” – ஹரினி
“Your love adores my life, it also adores my soul.” – Harini

“உன் காதல் என் நீராக்கும், அது என் உயிரை உழைத்துக்கொள்ளும்.” – கார்த்திக்
“Your love quenches me; it nurtures my soul.” – Karthik

“உன் காதல் என் உயிரை அற்புதமாக மாற்றினது, அது என் உடலை அனைவருக்கும் கண்டுபிடிக்கும்.” – ஜெயா
“Your love miraculously transformed my soul; it makes my body admired by all.” – Jeya

“உன் காதல் என்னை பூரித்துக்கொள்ளுகிறது, அது என் உயிரை நான் வாழ்க்கையாக மாற்றுகிறது.” – சந்திரா
“Your love completes me; it turns my soul into life.” – Chandra

“உன் காதல் என் உயிரை உள்ளம் மாற்றினது, அது என் உடலை விளையாக்கினது.” – பாவனி
“Your love changed my soul into affection; it shaped my body into play.” – Pavani

“உன் காதல் என் உயிரை உணர்கின்றது, அது என் உடலை அதிசயமாக மாற்றினது.” – கவின்
“Your love feels my soul; it transformed my body into wonder.” – Kavin

Sad love quotes in Tamil 

“உன் அன்பு என் வாழ்க்கையின் ஒரு பக்கம் ஆகிறது, ஆனால் என் அன்பு உனக்கு மட்டுமே ஒரு உறுதியாக இருக்கிறது.”
“Your love is a part of my life, but my love is determined only for you.”

“உன் அன்பு வாழ்க்கையின் முழுவதும் அழிந்துபோகிறது, ஆனால் அது என் உயிரை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை.”
Thy love perishes all through life, but it cannot face my life.

“உன் காதல் எனக்கு உயிரை அழித்துவிட்டது, ஆனால் அது என் நெஞ்சினை அழித்துவிட்டதில்லை.”
“Your love took away my life, but it hasn’t taken away my heart.”

“உன் அன்பு வாழ்க்கையை நிலைத்துவிட்டது, ஆனால் அது என் உயிரை விரும்பக் கூடியதல்ல.”
“Your love has stopped my life, but it hasn’t stopped me from yearning for it.”

“உன் அன்பு என் வாழ்க்கையை அழித்துவிட்டது, ஆனால் அது என் உயிரை அழித்துவிட்டதில்லை.”
“Your love shattered my life, but it hasn’t shattered my soul.”

“உன் அன்பு வாழ்க்கையை நீடித்துவிட்டது, ஆனால் அது என் உயிரையே நீடித்துவிடவில்லை.”
“Your love elongated my life, but it couldn’t elongate my soul.”

“உன் அன்பு நான் விரும்புவதால், என் உயிரையே நான் விரும்புகிறேன்.”
“Because I desire your love, I’m longing for my life.”

“உன் அன்பு என் வாழ்க்கையை அழித்துவிட்டது, ஆனால் அது என் நெஞ்சை அழித்துவிட்டதில்லை.”
“Your love erased my life, but it hasn’t erased my heart.”

“உன் அன்பு என் வாழ்க்கையை மாற்றினது, ஆனால் அது என் உயிரை மாற்றவில்லை.”
“Your love changed my life, but it hasn’t changed my soul.”

“உன் அன்பு என் உயிரை புரித்துக்கொண்டது, ஆனால் அது என் வாழ்க்கையை புரித்துக்கொண்டதில்லை.”
“Your love completed my soul, but it didn’t complete my life.”

Fake love quotes in Tamil 

“உன் அன்பு என்றும் பூஜையை உருவாக்கினது, ஆனால் அது பூஜையை முடித்துவிட்டதில்லை.”
“Your love created an altar, but it didn’t complete the worship.”

“உன் காதல் நடக்கினது ஒரு கண்ணீர் புழுதியில், அது மாயையானது மட்டும்.”
“Your love happened in a drop of a tear, it’s just an illusion.”

“உன் அன்பு வெற்றியை வந்துவிட்டது, ஆனால் அது உனக்கு பற்றிய பொய்யாகும்.”
“Your love claimed victory, but it’s a lie about you.”

“உன் அன்பு நல்லதை மறக்கின்றது, அது நடக்கும் முன்னால் மாற்றப்பட்டது.”
“Your love forgets the good, it changes before it happens.”

“உன் அன்பு மாயையானது, அது உனக்கும் உன் உயிருக்கும் மேல் என்னும் மாயையாகும்.”
“Your love is an illusion, it’s an illusion above you and your soul.”

“உன் அன்பு ஒரு பூசணி, அது ஒரு உறுதியாக இருக்காது.”
“Your love is a mirage, it can’t stand as a reality.”

“உன் அன்பு பூஜையை அழித்துவிட்டது, ஆனால் அது காணப்படும் மட்டுமே.”
“Your love disrupted the prayer, but it’s just for show.”

“உன் அன்பு ஒரு உண்மையை கண்டுபிடிக்கும், ஆனால் அது ஒரு பொய்யானது.”
“Your love seems to reveal truth, but it’s a lie.”

“உன் அன்பு கதையை கூறுகின்றது, ஆனால் அது நடக்கும் முன்னால் பொய்யானது.”
“Your love narrates a tale, but it’s false before it happens.”

“உன் அன்பு ஒரு கனவு, ஆனால் அது உனக்கும் உன் உயிருக்கும் மேல் என்னும் கனவுதான்.”
“Your love is a dream, but it’s just a dream above you and your soul.”

Leave a comment